ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Προκηρυξη: Ηλεκτρονικος Δημοσιος Ανοιχτος Διεθνης Διαγωνισμος. Υποδομες Ηλεκτροκινησης – Ηλεκτρικα Οχηματα -Σταθμοι Φορτισης του Δημου Παλληνης

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό άνω των ορίων με τα οριζόμενα του άρθρου 264 του ν. 4412/16, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική, όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης. για τα είδη όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, με αρ. μελέτης 49/2023 καθώς και στα παραρτήματά της  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των όρων διακήρυξης, για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο: «Υποδομές Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα -Σταθμοί Φόρτισης του Δήμου Παλλήνης» προϋπολογισμού 1.434.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 1.778.780,00 €).

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ