ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Προγραμμα Εθνικων εκλογων της 21ης Μαΐου 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/α/7-6-2010) όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις:

α. του π. δ/τος. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57/Α), όπως ισχύει.

β. του π. δ/τος 45/22-4-2023(ΦΕΚ 99/τ.Α/22-4-2023) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκλιση της νέας Βουλής».

γ. του άρθρου 1 του π. δ/τος 4/2013 «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 10/Α/14-1-2013)

3. Την αριθ.154/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κυρώθηκαν οι ειδικοί κατάλογοι που έχουν την έδρα τους στην Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

4. Την αριθ.8/2-5-2023 απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι συνδυασμοί υποψηφίων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

5. Την υπ’ αριθ.πρωτ.528222/3-5-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, για τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων της Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 549386/8-5-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας ειδικών εκλογέων (αρ.27 του Π.Δ/τος 26/2012) της Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Ανατ. Αττικής για τη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

7. Τις αριθ.497/36382/27-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΖΣΦ46ΜΤΛ6-7ΑΓ) και 581/41373/10-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΔΛ46ΜΤΛ6-ΡΜ6) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

8. Τις διατάξεις του π. δ/τος. 8/2023 (ΦΕΚ 16/τ.Α/25-1-2023) «Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές»

Γνωστοποιούμε ότι

  • Ως ημέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή, 21 Μαΐου 2023.

  • Ο αριθμός των Βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας Α΄ Ανατολικής Αττικής ορίζεται σε δώδεκα (12) έδρες.

  •  

    3. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από ώρας 07:00 μέχρι 19:00, στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν καθοριστεί με τις αρ.πρωτ.528222/3-5-2023 και 549386/8-5-2023 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής και στα οποία θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Παλλήνης, Δημότες και ειδικοί εκλογείς.

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

    ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ