ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Προκηρυξη: Προμηθεια & τοποθετηση φωτιστικων σωματων τυπου LED Δ.Ε. Παλληνης (2022)

Ο Δήμαρχος Παλλήνης,

προκηρύσσει ανοικτό κάτω των ορίων (Εθνικό) δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED Δ.Ε. Παλλήνης (2022)» Αρ. Μελ.: 23/2022 του Δήμου Παλλήνης προϋπολογισμού 72.565,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 89.980,60  €) με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για τα είδη όπως αναλυτικά περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης, με αρ. μελέτης 23/2022 καθώς και στα παραρτήματά της τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των όρων διακήρυξης.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ