ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Ανακοινωσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

Συνεδρίαση του Κοινοτικού συμβουλίου Παλλήνης την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023

Συνεδρίαση του Κοινοτικού συμβουλίου Παλλήνης την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Παλλήνης την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Κυριακή, 21 Μαΐου 2023

Προκήρυξη: Αντικατάσταση προβολέων Αθλητικών χώρων Δ.Ε. Παλλήνης

Προκήρυξη: Αντικατάσταση προβολέων Αθλητικών χώρων Δ.Ε. Παλλήνης

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023

Συνεδρίαση του Κοινοτικού συμβουλίου Ανθούσας, την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Συνεδρίαση του Κοινοτικού συμβουλίου Ανθούσας, την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει στο Πρόγραμμα “ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ”

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει στο Πρόγραμμα “ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ”

Τρίτη, 16 Μαΐου 2023

Επανασύνδεση των νέων ανθρώπων με τη φύση μέσα από την διατροφή

Επανασύνδεση των νέων ανθρώπων με τη φύση μέσα από την διατροφή

Τρίτη, 16 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

Τρίτη, 16 Μαΐου 2023

Προκήρυξη: Αντικατάσταση προβολέων Αθλητικών χώρων Δ.Ε. Γέρακα

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοικτό άνω  των ορίων (Ευρωπαϊκό – Εθνικό) δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Αντικατάσταση προβολέων Αθλητικών χώρων Δ.Ε. Γέρακα» προϋπολογισμού 88.230,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 109.405,20 €) με

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, όπως αναγράφονται στην συνημμένη διακήρυξη.

Τρίτη, 16 Μαΐου 2023