ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Τεταρτη 3 Ιουνιου 2015

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 3η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ. μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

1.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης  του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων έτους 2015-2016»

2.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π.(2015)».

3.

Λήψη απόφασης γιαψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσιών  με τίτλο «Αμοιβή για Υπηρεσίες Υγειονομικής Απολύμανσης και Απεντόμωσης Κάδων Απορριμμάτων», αρ. μελ. 29/2014.

4.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπολόγου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 27,00 € για την πληρωμή τελών για ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων 2015, υπηρεσίας Διοικητικής.

5.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπολόγου ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 22,00 € για την πληρωμή τελών για ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων 2015, υπηρεσίας Κοινωνικής.

6.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή του υπολόγου ΔΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 30,00 € για την πληρωμή τελών για ΚΤΕΟ και έκδοση κάρτας καυσαερίων 2015, υπηρεσίας Τεχνικής.

7.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπολόγου ΑΘΗΝΑΣ ΒΛΑΧΟΥ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 2.948.794,53€ για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων

8.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την διενέργεια εξώδικων εργασιών, παροχή νομικών συμβουλών, συλλογή αποδεικτικού υλικού, σύνταξη υπομνήματος εξηγήσεων σε ποινική υπόθεση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Παλλήνης επί της με αριθμό 331/2014 προκαταρκτικής εξέτασης που διεξάγεται από το Πταισματοδικείο Κρωπίας.

9.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της από 12-12-2011 αίτησης ακύρωσης και των από 31-01-2013 πρόσθετων λόγων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Γ΄- Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας).

10.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 040/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Υπόθεση Λύρα Μαρία).

11.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 040/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Υπόθεση Κρασάκη Χαρούλα).

12.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 040/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Υπόθεση Λάρδα Σοφίας).

13.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 040/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Υπόθεση Μελπομένη Καρανίκα - Φιδανού).

14.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 040/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Υπόθεση Στέλλα Αιγινήτου).

15.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 040/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Υπόθεση Αγγελική Αιγινήτου).

16.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 040/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Υπόθεση Γεώργιος Λύρας).

17.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 040/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Υπόθεση Βιολέτας Αιγινήτου).

18.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΣΣΑ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 040/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Υπόθεση Κυριακής Πιτταρά).

19.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΛΙΟΥ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 488/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

20.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 050/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

21.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 051/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

22.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών  2015.

Γέρακας,  29-05-2015

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ