ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Τριτη 26 Μαϊου 2015

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 26η Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ  και ώρα 15:00 μ. μ., για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

 

1.

Λήψη απόφασης για έλεγχο και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 06/2014.

2.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών».

3.

Λήψη απόφασης γιαψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού»

4.

Λήψη απόφασης για έγκριση των από 11-05-2015, 13-05-2015 και 20-05-2015 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και κατακύρωση του διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών».

5.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την έκδοση επετειακού τεύχους για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Πειραματικού Γυμνασίου – Λυκείου Παλλήνης.

6.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  για την υλοποίηση της συναυλίας κοινωνικής αλληλεγγύης (συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων) με αφορμή τον εορτασμό των «90 χρόνων Μίκης Θεοδωράκης» με τη συμμετοχή του Βασίλη Λέκκα και της χορωδίας Έμπνευσις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης κατά των Ιάσονα Πασπαλλή και Διονυσίας συζ. Ιάσονα Πασπαλλή και παράστασης κατά της συζήτησης από 25-11-2013 και υπ΄αριθμ. καταχ. ΑΚ 2406/09-12-2013 αίτησης ακύρωσης και της παρέμβασης που θα ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Β΄- Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας).

8.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ την 15-06-2015 όπου συζητείται η αίτηση αναιρέσεως που άσκησαν οι ΛΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ.λ.π. κατά του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λ.π. με την οποία ζητείται η αναίρεση της υπ΄αριθμ. 416/2012 απόφασης του  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

9.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΕΛΕΝΗΣ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 168/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

10.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 022/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

11.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 025/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

12.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 028/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

13.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 029/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

14.

Λήψη απόφασης για αμοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 041/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

15.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών  2015.

 

Γέρακας,  22-05-2015

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ