Διακηρυξη για την προμηθεια με τιτλο «Προμηθεια ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου και λοιπων ειδων παντοπωλειου» για τρια (3) ετη

Θέμα: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου» για τρία (3) έτη.

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 523/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΝΤΜΩΞΚ-ΙΒΓ), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου» για τρία έτη. 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ