ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Προκηρυξη για Προμηθεια διαφορων ηλεκτρολογικων υλικων Δ.Ε. Παλληνης (2019)»

Ο ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Παλλήνης (2019)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.290,07 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13.999,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά επί των ποσοτήτων που αναγράφονται στο προϋπολογισμό της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

 

Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Αθανάσιος Ζούτσος

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ