Προσκληση για Συνεδριαση της Δημοτικης Επιτροπης Διαβουλευσης του Δημου Παλληνης στις 26/07/2019.

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης στις 26/07/2019.

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Συνεδρίαση στις 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:00 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Γέρακα, Ιθάκης 12 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 επί των κάτωθι θεμάτων:

Α) Υποβολή προτάσεων σχετικά με το Προσχέδιο για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2020.

Β) Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη Προσχεδίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020.

Γ) Υποβολή προτάσεων σχετικά με τη σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2020.

Σημειώσεις:

α) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση για τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης , επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 29-07-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00 και στον ίδιο τόπο.

β) Οι εισηγήσεις των ως άνω θεμάτων, προς ενημέρωση των μελών, αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ