ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Συνεχίζουμε να σας εξυπηρετούμε με ένα κλικ

Αναρτηση πινακων καταταξης των υποψηφιων της υπ. αριθμ. πρωτ. 3456/20-3-19 ανακοινωσης ΣΟΧ 1/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΨΜ465ΖΩ5-Ξ62) της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της υπ. αριθμ. πρωτ. 3456/20-3-19 ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 (ΑΔΑ: 6ΨΨΜ465ΖΩ5-Ξ62 της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) μετά τον έλεγχο των αιτήσεων των υποψηφίων και των συνημμένων δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν για την πρόσληψη 150 ατόμων , με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, στο πλαίο της δράσης "Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με ανθρώπινο δυναμικό" με κωδ. ΟΠΣ 5029053, κατάρτησε τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτο. 6350/5-6-19 απόφαση της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού.

Προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το ΑΣΕΠ ενέργειες δημοσιότητας των αποτελεσμάτων, δημοσιεύουμε τους ακόλουθους πίνακες:

Α. Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων

Β. Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας

Γ. Πίνακας Απορριπτέων 

Δ. Πίνακας Τοποθέτησης Προσληπτέων

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ