ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή 500 συνδέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Δ.Ε. Γέρακα δηλαδή στις  Π.Ε. Γαργηττός Ι & ΙΙ και του υπάρχοντος δικτύου στην περιοχή του  Σταυρού. Οι συνδέσεις θα εκτελούνται προοδευτικά σε μήκος χρόνου 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την πρόοδο των αιτήσεων των κατοίκων των εν λόγω περιοχών.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ