ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» για ένα έτος.

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 610/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω7ΥΓΩΞΚ-8ΝΦ), προκηρύσσει τον κάτωθι Συνοπτικό Διαγωνισμό: «ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» για ένα έτος.

ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ