Διακηρυξη: Προμηθεια καδων και ανταλλακτικων καδων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια κάδων και ανταλλακτικών κάδων» με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παλλήνης και συγκεκριμένα για να ενισχυθεί η υφιστάμενη λειτουργία της υπηρεσίας αποκομιδής και να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των δημοτών για βέλτιστη υπηρεσία καθαριότητας.

Επιπλέον για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας, δημόσιας υγείας και για την αποκόμιση οικονομικών οφελών για το Δήμο Παλλήνης με περισσότερους κάδους οικιακών αστικών απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επισκευή των υπαρχόντων κάδων χρησιμοποιώντας καινούργια ανταλλακτικά όπως πλαστικά καπάκια (σκέπαστρα) και ανοξείδωτες λαμαρίνες για τον πυθμένα των υπαρχόντων μεταλλικών κάδων.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ