Διακηρυξη: Προμηθεια Υλικων Αγωγων και Παροχων Υδρευσης (φρεατια, σωληνες, υδρομετρα κλπ).

H μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υλικών Αγωγών και Παροχών Ύδρευσης (Κρουνούς, διακόπτες, φρεάτια, σωλήνες, υδρόμετρα κλπ.)» για τις ανάγκες της υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος του προϋπολογισμού της μελέτης) που απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης – επισκευής των δικτύων ύδρευσης που εκτελεί το μόνιμο προσωπικό του Δήμου της εν λόγω υπηρεσίας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ