Προκηρυξη εργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ”, αριθ. Μελ. 08/2018.

Ο Δήμος Παλλήνης προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, και με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ”, αριθ. Μελ. 08/2018.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ