Ενημερωση σχετικα με την κατασκευη του Δικτυου Διανομης Φυσικου Αεριου στις οδους Εντισον, Ζαλογγου, Σκιαθου και Ροδου στη Δ.Ε. Παλληνης

Με αφορμή την πρόσφατη έναρξη των εργασιών κατασκευής επέκτασης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στη Δ.Ε. Παλλήνης, ο Δήμος Παλλήνης ενημερώνει και διευκρινίζει ότι ο αρχικός σχεδιασμός για την επέκταση δικτύου Φυσικού Αερίου περιελάμβανε τις οδούς Βλαχερνών, Ρήγα Φεραίου, Ελ. Βενιζέλου, Αθ. Διάκου και Σαχτούρη, όλες νότια της Λεωφόρου Μαραθώνος στην περιοχή «Τάνες»(δείτε το σχεδιάγραμμα του αρχικού σχεδιασμού Επέκτασης Φυσικού Αερίου Ε.Δ.Α.Α. Νο Ι). 

Το Δίκτυο Φυσικού Αερίου θα όδευε στην παραπάνω περιοχή «Τάνες» από το τερματικό δίκτυο της οδού Έντισον στο ύψος των εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Παλλήνης (πρώην 3ο Γυμνάσιο) με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος (φανάρι οδού Έντισον και Λ. Μαραθώνος), και ακολούθως με κατεύθυνση προς το Κέντρο της Παλλήνης μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος μέχρι την οδό Βλαχερνών.

Η Δημοτική Αρχή έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ τις εργασίες ασφαλτόστρωσης όλων των παραπάνω οδών της Δ.Ε. Παλλήνης, οι οποίοι περιλαμβάνονταν στην εργολαβία συντήρησης οδοποιίας, που είναι σε εξέλιξη ώστε αυτές να ασφαλτοστρωθούν ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση της επέκτασης του δικτύου του Φυσικού Αερίου.

Παραλλήλως, συνεχίζονταν η διεκδίκηση του Δήμου Παλλήνης προς την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (Ε.Δ.Α.Α.), για τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη περιοχών από το υπό μελέτη Δίκτυο, ώστε να περιληφθεί στην επέκταση του και η περιοχή βορείως της Λεωφόρου Μαραθώνος, που περικλείεται από τις οδούς: Έντισον, Ζαλόγγου, Μιαούλη, Ιθάκης, Ρόδου, Λεωφ, Μαραθώνος, Έντισον.

Με πρόταση του Δήμου, για αλλαγή της αρχικής πορείας του αγωγού προς το "Τάνες" από τον τερματικό αγωγό της οδού Έντισον μέσω των οδών Ιθάκης και Ρόδου, αντί της οδού Έντισον και της Λ. Μαραθώνος ήρθησαν οι αντιρρήσεις της ΕΔΑΑ και υιοθετήθηκε η προτεινόμενη από το Δήμο αλλαγή , ως τεχνικά αρτιότερη και επωφελέστερη, καθ’ όσον θα απεφεύγετο η επικινδυνότητα εκτέλεσης του έργου κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος, επιπροσθέτως δε, θα επιτυγχάνετο η ικανοποίηση του αιτήματος επέκτασης του Δικτύου και στην ανωτέρω αναφερόμενη περιοχή.

Σημειώνεται ότι στο τελικό υποβληθέν σχέδιο (15-10-2018) η ΕΔΑΑ (δείτε το σχεδιάγραμμα Νο ΙΙ), περιελάμβανε μόνο την όδευση του αγωγού μέσω των οδών Ιθάκης και Ρόδου προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος, χωρίς να περιλαμβάνει τις υπόλοιπες οδούς της ευρύτερης περιοχής της πρότασης του Δήμου. Η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής στην παραπάνω εξέλιξη ήταν άμεση και καθοριστική και εκφράστηκε με τη θέση της να μην επιτρέψει τηνέναρξη των εργασιών, αν δεν περιλαμβάνονταν στην επέκταση και οι υπόλοιπες οδοί της ευρύτερης περιοχής. Η αποδοχή της θέσης μας αυτής έγινε τελικά αποδεκτή από την ΕΔΑΑ μόλις στις 15-10-2018 ως κοινωνικά δίκαιη και τεχνικά επωφελής.

Είναι προφανές ότι η επιλογή της Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο διεκδίκησης επέκτασης του δικτύου σε όλη την ως άνω ευρύτερη περιοχή ήταν μονόδρομος καθ΄ όσον επιλέχθηκε να αποκτήσουν Φυσικό Αέριο και οι συμπολίτες μας που κατοικούν στις παραπάνω οδούς, παρά το γεγονός ότι είχαν εσχάτως ασφαλτοστρωθεί. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι η ασφαλτόστρωση των παραπάνω οδών έγινε σε χρόνο, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η επέκταση Δικτύου Φυσικού Αερίου σε αυτές. Άλλωστε με την πιστή τήρηση των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και η επαναφορά τους στην προτέρα κατάσταση θα είναι απόλυτα επιτυχής.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ