ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να αντιμετωπισθούν τα συχνά προβλήματα πλημυρών  που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι επί της οδού Λομβάρδου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα πλημυρίζουν τα σπίτια κοντά στην γωνία Λομβάρδου και Σολωμού. 

Προβλέπεται η τοποθέτηση αγωγών ομβρίων σε μήκος 180 μέτρων με τα αντίστοιχα φρεάτια αποστράγγισης .

Η δαπάνη που απαιτείται ανέρχεται σε 88.709,68 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται σε 110.000,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Παλλήνης (Ίδια έσοδα).

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ