Ενημερωση των πολιτων για θεματα προληψης και αυτοπροστασιας απο φυσικες η αλλες Καταστροφες

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα αυτοπροστασίας αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης και αποφυγής κινδύνων που προέρχονται από κλιματικούς, γεωφυσικούς ή τεχνολογικούς παράγοντες και ενδέχεται να προκαλέσουν φυσικές ή άλλες καταστροφές.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr). Η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλοντας στην ενημέρωση των πολιτών έχει αναρτήσει με τη σειρά της χρήσιμες πληροφορίες για θέματα πολιτικής προστασίας στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr), στην ειδική θεματική ενότητα «Θέματα Πολιτικής Προστασίας» στο σύνδεσμο (link): https://bit.ly/2ChlmDK

Συγκεκριμένα υπάρχουν οι κάτωθι υποενότητες.

 Αποφάσεις/Ανακοινώσεις

 Οδηγίες Προστασίας

Πρόγνωση καιρικών συνθηκών - Προειδοποιήσεις καιρού - Χάρτης Πρόγνωσης Κινδύνου Πυρκαγιάς

 Κλιματιζόμενοι χώροι κοινού στην Περιφέρεια Αττικής

 Θερμαινόμενοι Χώροι στην Περιφέρεια Αττικής

 Χώροι καταφυγής και καταυλισμού πληγέντων από καταστροφικό σεισμό

 Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016, SEVESO III

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Πολιτικής Προστασίας

Στις ανωτέρω υποενότητες βρίσκονται αναρτημένες χρήσιμες ανακοινώσεις για θέματα πολιτικής προστασίας, οδηγίες αυτοπροστασίας πολιτών, χρηστικές πληροφορίες κ.α. που μπορούν να συμβάλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Περαιτέρω, χρήσιμοι σύνδεσμοι (links) παραπέμπουν σε ανακοινώσεις και οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αλλά και άλλων εμπλεκόμενων φορέων στην Πολιτική Προστασία (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κ.α.) για πληρέστερη ενημέρωση.

Σημειώνουμε επίσης ότι, στην υποενότητα Αποφάσεις / Ανακοινώσεις, εκτός των άλλων, αναρτώνται κατά περίπτωση και ενημερώσεις σε περιπτώσεις που αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα (μετά από έκδοση έκτακτων δελτίων επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ) ή πρόβλεψη της ΓΓΠΠ για πολύ μεγάλη επικινδυνότητα (δείκτη επικινδυνότητας 4 ή 5) για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Επίσης γίνονται συχνές αναρτήσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φυσικών και άλλων καταστροφών. Το αναρτημένο υλικό είναι σε ηλεκτρονική μορφή και δύναται να αναρτηθεί και στις οικίες ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Δήμων ή άλλων φορέων με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών. Επισημαίνεται δε, ενόψει και της νέας περιόδου βροχοπτώσεων ότι υπάρχουν αναρτημένα και μηνύματα (video) που ενημερώνουν για θέματα πρόληψης και αποφυγής κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.  

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ