ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 17 ΑΤΟΜΩΝ –ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΣΟΧ 1/2018 )

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα Ν. Αττικής

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ