Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για υπηρεσιες Τεχνικου Ασφαλειας

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, εκτιμώμενης αξίας 11.321,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., όπως αυτές περιγράφονται στη με αριθ. 43/2018 Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 20/08/2018και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, στην διεύθυνση Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344 και πληροφορίες δίνονται στο e-mail:press@pallini.gr και στο τηλ. 210-6604617, όλες τις εργάσιμές ημέρες και ώρες.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ