Δημος Παλληνης: Ξεκινησαν οι αιτησεις για το βοηθημα επανασυνδεσης ρευματος

Με το άρθρο 36 του Ν. 4508/2017 και την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/2018 απόφαση (ΦΕΚ 474/14-2-2018) καθορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και τη ΔΕΔΔΗΕ δέχεται αιτήσεις για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή του εφάπαξ βοηθήματος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις :

 • Αποσύνδεση από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και 14 Φεβρουαρίου 2018

 • Λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του ακινήτου είτε στης / στου συζύγου αυτού

 • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου

 • Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986
 • Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων ( Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος ( εκκαθαριστικό ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση ( τελευταίου τριμήνου)
 • Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορεά η Κρατικού Νοσοκομείου , με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 • Πρόσφατος λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

 

 

 

 

 

 

Η διάθεση των αιτήσεων καθώς και η υποβολή τους γίνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλλήνης ( Οδός Έντισον 3, Παλλήνη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 -16:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-0080404,403

Πληροφορίες : 2132031614 Μπαξεβάνης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ