Δημος Παλληνης: Προκηρυξη συνοπτικου διαγωνισμου "Υπηρεσιες Αποψιλωσης για Πυροπροστασια"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» του Δήμου Παλλήνης, προϋπολογισμού 72.564,80€ εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ