Διακηρυξη Διαγωνισμου για το εργο: «Μεταφορα αγωγου υδρευσης στην οδο Αγιας Λαυρας, Δ.Ε. Γερακα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 Ν.4412/2016) για την ανάθεση του έργου: «Μεταφορά αγωγού ύδρευσης στην οδό Αγίας Λαύρας, Δ.Ε. Γέρακα λόγω εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου », με προϋπολογισμό 48.652,84 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη  κατηγορία εργασιών :

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ