Δημος Παλληνης: Ενημερωση για τις βεβαιωσεις του ΤΑΠ και τις βεβαιωσεις εισφορων

Από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Παλλήνης αναρτάται η παρακάτω ενημέρωση για τις βεβαιώσεις του  ΤΑΠ και τις βεβαιώσεις εισφορών:

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4483/2017 σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων, για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.

Παρακαλείσθε όπως όσοι εκ των πολιτών έχουν προγραμματίσει την μεταβίβαση ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Παλλήνης μέσα στον Δεκέμβριο του 2017, προκειμένου να αποφύγουν τον συνωστισμό και την ταλαιπωρία της τελευταίας στιγμής, καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την έκδοση της βεβαίωσης Τ.Α.Π., μέχρι την 11/12/2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλλήνης ,το ίδιο ισχύει και για την έκδοση βεβαίωσης εξόφλησης εισφορών σε γή και χρήμα του Ν.1337/1983.

Σας πληροφορούμε ότι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί το 2017, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη συμβολαίων έτους 2018.

Δείτε την σχετική ενημέρωση

 

Από το Γραφείο Εσόδων του Δήμου Παλλήνης  

ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ