ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  & Δικτυακού Εξοπλισμού για τις  ανάγκες μηχανογράφησης  των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης.

ΑΡΧΕΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ