Συνεδριαση του Δημοτικου Συμβουλιου Δημου Παλληνης την Τριτη 24 Οκτωβριου 2017

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αρ. Πρ. 24/2017

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12

Ταχ. Κώδ. : 153 44

Τηλ.: 210-66.04.600

Fax :210-  66.12.965

ΠΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε δημόσια συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) στις 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,του έτους 2017,ημέραΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00,για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 13ηςαναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους 2017.  

 • Λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Παλλήνης,κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΔΑΠ με την υπ΄ αριθμ. 16310/27-09-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ και της υπ΄ αριθμ. 10/19-10-2017 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής».

 • Λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Γέρακα,κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΔΑΠ με την υπ΄ αριθμ. 16310/27-09-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ και της υπ΄ αριθμ. 11/19-10-2017 θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής».

 • Λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση και την παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Ανθούσας,κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΔΑΠ με την υπ΄ αριθμ. 16310/27-09-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ».  

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α΄ Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271ΕΟΚ.

 • Λήψη απόφασης περί εκδίκασης ενστάσεων της Πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ» τμήματος της Π.Ε1 της Δ. Ε. Παλλήνης.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ. 12/2017 μελέτης του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και του τρόπου διενέργειας.  
 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου και Τακτοποιητικού – Τελικού Α.Π.Ε. για το έργο:
 • “Ανακατασκευή αύλειου χώρου 1ουΔημοτικού Σχολείου Γέρακα” με αριθ. Μελ. 32/2016.
 • Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της αριθ. 299/2017 (ΑΔΑ 75ΒΗΩΞΚ–ΞΤΦ) Απόφασης του Δ.Σ σχετικά με τη “Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ OΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ” με αριθ.μελ 04/2016».

 • Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας για την ιδιοκτησία της κας Βασιλικής χήρας Ιωάννη Μητρόπουλου, το γένος Παναγιώτη και Ευανθίας Τσέλου, στην περιοχή Αγίου Νικολάου του Δήμου Παλλήνης.

 • Λήψη απόφασης για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας για την ιδιοκτησία των κ. κ. ΡΟΖΑΣ ΓΚΙΚΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ και ΠΕΛΑΓΙΑΣΚΟΤΡΩΖΟΥ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ, στην περιοχή Αγίου Νικολάου του Δήμου Παλλήνης.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης κυκλοφοριακής μελέτης στη Δ.Ε. Γέρακα και τοποθέτηση οριζόντιας σήμανσης στις οδούς Κανάρη, Κριεζώτου και Μανιακίου.

 • Λήψη απόφασης περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019.

 • Λήψη απόφασης περί απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές, εσόδων από δημοτικό φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

 • Λήψη απόφασης για διόρθωση απογραφής έναρξης (1.1.2011) λόγω προκυπτουσών διαφορών από μεταγενέστερο έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ.

 • Λήψη απόφασης για διόρθωση λαθών στο οικονομολογιστικό σύστημα και προκυπτουσών διαφορών στην απόδοση του ΦΠΑ ύδρευσης ύστερα από επανέλεγχο.

 • Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του Δ. Κ. του Μ.

 • Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος της Σ.Μ. τουΓ.

 • Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος της Χ.Ι.του Ε.

 • Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης οφειλής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εις βάρος του Α.Δ. του Ν.

 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντων στην ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΦΛΩΡΑ.

 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντωνστην ΓΑΛΑΝΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΝΑ.

 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντωνστονΓΑΛΑΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντωνστον ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΗΛΙΑ.

 • Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Ορφέως 23, στην περιοχή της Κάντζας, της Δ.Ε. Παλλήνης.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας δύο ξερών δέντρων στο πεζοδρόμιο της οδού Νικηταρά 37, στην περιοχή του Σταυρού της Δ.Ε. Γέρακα.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού κυπαρρισοειδούς στο πεζοδρόμιο της οδού Σεφέρη με αρ. 4, στην περιοχή της Μπαλάνας, της Δ.Ε. Γέρακα.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου με αρ.68, της Δ.Ε. Παλλήνης.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρου στην οδό Αιδηψού 30 της Δ. Ε. Ανθούσας.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη κοπής εννέα ατόμων λέυλαντ στην οδό Ηρακλέους 32 και Ήβης, της Δ.Ε. Γέρακα.

 • Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας ενός ξερού κυπαρρισοειδούς στο πεζοδρόμιο της οδού Κριεζή με αρ. 65, στην περιοχή του Σταυρού, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

 

Γέρακας, 20 -10 - 2017

Ο Πρόεδρος

 

Σμέρος Κωνσταντίνος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ