Αποψιλωσεις ιδιωτικων οικοπεδικων εκτασεων - Αποφαση Αντιδημαρχου Πρασινου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Αποψιλώσεις ιδιωτικών οικοπεδικών εκτάσεων.

ΣXET:

 • Η παρ. 26 του άρθρου 94 του N.3852/10

 • Το υπ΄ αριθμ πρωτ. 2132 17-3-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π.

 •  

  Μετά από οχλήσεις δημοτών και αυτοψία της Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω οικόπεδα στην εντός σχεδίου περιοχή της ΔΕ Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης που χρήζουν αποψίλωσης και αποκομιδής και συγκεκριμένα:

 • Αιτωλίας 53 και Ευβοίας, της περιοχής του Κέντρου, της ΔΕ Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη με ΚΑΕΚ 050390833021

 • Ανάφης 3 της περιοχής του Κέντρου, της ΔΕ Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη με ΚΑΕΚ 050390658010

 • Δημοσθένους 34 και Αραχναίων της περιοχής του Γαργηττού Ι, της ΔΕ Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ως άγνωστου ιδιοκτήτη με ΚΑΕΚ 050390925006

 • Αμφιλοχίας 26

 • της περιοχής του Γαργηττού Ι, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης φερόμενου ιδιοκτήτη την Κωστάκη Βασιλική του Κωνστ. με άγνωστη διεύθυνση κατοικίας και με ΚΑΕΚ 050391229022

 •  

  Για τους ανωτέρω λόγους.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

   

  Την κλήση του ενδιαφερόμενου, νομέα των ιδιοκτησιών όπως προβεί ο ίδιος στην αποψίλωση και αποκκομιδή σε χρονική προθεσμία 10 ημερών από την λήψη του παρόντος και την δημοσιοποίηση της απόφασης στον Τοπικό Τύπο. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει, ο Δήμος μας θα προχωρήσει σε ενέργειες που ορίζονται στο ανωτέρω νόμο, σχετ. 1, και κατά τις κείμενες διατάξεις

   

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

   

  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

   

  390β, 395γ, 413β, 427α

  ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ