ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ VOUCHERS ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Μετά την Ανακοίνωση πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α για χορήγηση πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (VOUCHERS), σας ενημερώνουμε ότι:

Οι βεβαιώσεις οι οποίε ς είναι απαραίτητες για την υποβολή αίτησης - δήλωσης του φορέα μας, στις οποίες θα βεβαιώνεται ότι υπάρχει κενή θέση στον συγκεκριμένο φορέα/δομή, θα χορηγούνται από το γραφείο 6 του Νομικού Προσώπου, στο δημοτικό κατάστημα Γέρακα (Ιθάκης 12 - Γέρακας), από Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 έως Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες 09:30 έως 13:30 

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου

Αβαρκιώτης Φώτιος

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ