ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ Δ.Ε ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛ 8/2016)

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η συντήρηση επιλεγμένων οδών του οδικού δικτύου της Δημοτικής ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μελέτης αυτής πρόκειται να γίνει συντήρηση των κάτωθι οδών (βλέπε την Τεχνική έκθεση):

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ