ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,

Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»,

με προϋπολογισμό 1.462.228,62 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ