ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΝ 11η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Αρ. Πρ. 39/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 - Ταχ. Κώδ. : 153 44

Τηλ.: 210-66.04.600 - Fax :210- 66.12.965

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση Ο.Ε.Υ. κατά το άρθρο 24 του Ν. 4479/17.

 

Γέρακας, 07-07-2017

Ο Πρόεδρος

 

Αθανάσιος Ζούτσος 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ