ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΝ 11η ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Αρ. Πρ. 09/17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12

Ταχ. Κώδ. : 153 44

Τηλ.: 210-66.04.600

Fax :210- 66.12.965

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12, την 11η ΙΟΥΛΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί του θέματος:

Λήψη απόφασης περί έγκρισης για την έγκριση κατασκευαστικών σχεδίων του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αναδόχου Ηλ. Γαλατά Ε.Δ.Ε.

 

Γέρακας, 07-07-2017

Ο Πρόεδρος

 

Αθανάσιος Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ