Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Αρ. Πρ. 16/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 - Ταχ. Κώδ. : 153 44

Τηλ.: 210-66.04.600 - Fax :210- 66.12.965

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Καλείστε σε Β΄ δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) στις 11 ΙΟΥΛΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:15, για να συσκεφθούμε, σε συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης της 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, και να αποφασίσουμε επί του θέματος:

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεων της εταιρείας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ».

 

Γέρακας, 07-07-2017

Ο Πρόεδρος

 

Σμέρος Κωνσταντίνος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ