Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Αρ. Πρ. 15/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 - Ταχ. Κώδ. : 153 44

Τηλ.: 210-66.04.600 - Fax :210- 66.12.965

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Καλείστε σε Α΄ δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) στις 11 ΙΟΥΛΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4479/2017.

Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ειδικώς αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ, «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ειδικώς αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η ΧΑΡΑ (Κ.Ε.Α.)».

Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ειδικώς αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευαστικών σχεδίων του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αναδόχου Ηλ. Γαλατά Ε.Δ.Ε.

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας ΠΕ2–Τμήματος περιοχής Νότιας Έδρας Δήμου Παλλήνης».

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Ενότητας Π.Ε. 5–Κάτω Μπαλάνα Δήμου Παλλήνης».

Λήψη απόφασης για προσδιορισμό χωροταξικών ορίων των 1ου, 3ου, 5ου και 8ου Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης άδειας τεχνικών και ψυχαγωγικών παιγνίων στο κατάστημα Υγ/κου Ενδιαφέροντος της κ.FLUTUR TOLLUMI, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε αρ.05 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης.

Λήψη απόφασης για κατάργηση οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο ΔΕ Παλλήνης.

Λήψη απόφασης για έγκριση της επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Γέρακας, 07-07-2017

Ο Πρόεδρος

 

Σμέρος Κωνσταντίνος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ