ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Κατασκευη Βρεφονηπιακου Σταθμου στο ΟΤ 770 Γαργηττου ΙΙ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή του νέου Βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 770 Γαργηττού ΙΙ του Δήμου Παλλήνης, μεταξύ των οδών κυκλάμινων, Νηρέως, Καμελίας και Ηφαίστου με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη οριστική Μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ