38η Συνεδριαση της Οικονομικης Επιτροπης του Δημου Παλληνης (Εκτακτη)

Αρ. Πρ. 38/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 - Ταχ. Κώδ. : 153 44

Τηλ.: 210-66.04.600 - Fax :210- 66.12.965


ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ:

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- εκ του λόγου ότι θα πρέπει να δημοσιευτούν στο ΚΗΜΗΔΗΣ οι διαγωνισμοί έως τις 15/07/2017 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466, στην οποία αναφέρεται ότι ο νέος Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών εφαρμόζεται υποχρεωτικά μετά τις 15-07-2017. Λόγω του γεγονότος ότι οι αναφερόμενες στην ημερήσια διάταξη μελέτες αφορούν σε προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια προς χρηματοδότησή τους, έχουν συνταχθεί με βάση τον προϊσχύοντα κανονισμό και τυχόν αλλαγές θα συνεπάγονταν καθυστερήσεις και πιθανή απώλεια πόρων- συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 7η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 • Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», αρ. μελ. 11/2017.

 • Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

 • Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

 • Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

 • Γέρακας, 06-07-2017

  Ο Πρόεδρος

   

  Αθανάσιος Ζούτσος

  ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ