ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρ. 37/2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12

Ταχ. Κώδ. : 153 44

Τηλ.: 210-66.04.600

Fax :210- 66.12.965

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

2. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ»

3. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 770 ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΙΙ»

4. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017, Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ»

5. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

6. Λήψη απόφασης για κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»

7. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή τελών έκδοσης κάρτας καυσαερίων 2017, Υπηρεσίας Καθαριότητας.

8. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΔΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή τελών έκδοσης κάρτας καυσαερίων 2017, Υπηρεσίας Κοινωνικής.

9. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ από ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή τελών έκδοσης κάρτας καυσαερίων 2017, Υπηρεσίας Τεχνικής.

Γέρακας, 30-06-2017

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ