ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα14:30, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

  • Λήψη απόφασης για ανάκληση των υπ΄αριθμ. 113/2017 και 158/2017 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
  • Λήψη απόφασης για εκ νέου έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, λόγω ρυμοτομίας στους α) ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΑΧΑΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και β) ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΑΧΑΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 181/2013 τελεσίδικη απόφαση.
  • Γέρακας, 23-06-2017

    Ο Πρόεδρος

    Αθανάσιος Ζούτσος

    ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ