ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ 20η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Καλείστε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιθάκης 12, την 20η      ΙΟΥΝΙΟΥ, του έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:  

 Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραλαβής της μελέτης “ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ1 ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ” Αρ. Μελ. 23 / 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάρτησης πινάκων καταγραφής υφιστάμενων κατασκευών και προσαρτημάτων της Περιοχής “ΠΕ4 ΑΝΩ  ΜΠΑΛΑΝΑ”.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης κοπής ή μη ευκαλύπτου ευρισκόμενου στον Κ.Χ. παραπλεύρως της οδού Αιτωλίας στην Δ.Ε. Γέρακα.

Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1 ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Αλκινόου 8-10, στην περιοχή του Γαργηττού Ι της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

Λήψη απόφασης περί υλοτομίας 1 ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Ιτιάς και αριθμό 11 της περιοχής του Γαργηττού ΙΙ, της Δ.Ε. Γέρακα, του Δήμου Παλλήνης.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης κλαδέματος πέντε (5) ευκαλύπτων στην περιοχή της ΔΕΣΗ, στην φερόμενη ως οδό Καμβουνίων μεταξύ Αριστείδου και Παρνασσού, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης

Λήψη απόφασης για έγκριση κλαδέματος τριών (3) ευκαλύπτων  στην περιοχή της Βίγλάς, στην φερόμενη ως οδό Ειρήνης με αρ. 29, της εκτός σχεδίου περιοχής, της Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

                                                  Γέρακας,  16-06-2017

                                                 Ο  Πρόεδρος

                                           Αθανάσιος  Ζούτσος

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ