Προσκληση σε συνεδριαση της Οικονομικης Επιτροπης την Τριτη 20 Ιουνιου 2017

1.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.

 

2.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταλλικών Κάδων Απορριμμάτων(2017)», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

 

3.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα 2017» αρ. μελ. 23/2017.

 

4.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης 2017» αρ. μελ. 24/2017.

 

5.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Γέρακα 2017» αρ. μελ. 26/2017.

 

6.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών κ.λ.π. Δ.Ε. Παλλήνης και Ανθούσας 2017» αρ. μελ. 27/2017.

 

7

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία καταγραφής και καταμέτρησης απομακρυσμένων μετρητών ύδρευσης (2017) Δ.Ε. Γέρακα.

 

8.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία καταγραφής και καταμέτρησης απομακρυσμένων μετρητών ύδρευσης (2017) Δ.Ε. Παλλήνης.

 

9.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 25,00 € για πληρωμή ΚΤΕΟ και έκδοσης κάρτας καυσαερίων έτους 2017, δίκυκλου Διοικητικών Υπηρεσιών.

10.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΣΚΙΑΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  από ένταλμα προπληρωμής ποσού 1.740,48 € για τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων.

 

11.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπόλογου ΓΑΖΕΤΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΝΝΑ  από ένταλμα προπληρωμής ποσού 92,25 € για πληρωμή κοινοχρήστων Δημοτικών Ιατρείων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, Μαρτίου 2017.

 

12.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα. Υπόθεση Δεδεμάδη.

 

13.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα. Υπόθεση Κυριακάτου.

 

 

14.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών.

Γέρακας,  16-06-2017

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ