Προσκληση σε συνεδριση Οικονομικης Επιτροπης, την Τριτη 4 Απριλιου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 4η Απριλίου  2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

1.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.

2.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια Τροφίμων και Παροχή φρέσκου γάλακτος στους υπαλλήλους του Δήμου Παλλήνης».  

3.

Λήψη απόφασης για έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων τύπου Led».

4.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες  Αποψίλωσης για Πυροπροστασία», αρ. μελ. 02/2017.

5.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες  Συντήρησης Πρασίνου», αρ. μελ. 06/2017.

6.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση Παρόδου Τμήματος Οδού Ορφέως Δ.Ε. Παλλήνης».

6.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

7.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό – υπόθεση Κοτσίρος

8.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία απαλλοτριώσεων) στην υπόθεση Κωνσταντίνος Μαργούνης του Ιωάννη κατά Δήμου Παλλήνης.

9

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών όπου συζητείται η αίτηση ακύρωσης της εταιρείας «ΠΑΝΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» κατά του ΥΠΕΝ και της Περιφέρειας Αττικής.

10

Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης.

11

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών.

12

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών.

Γέρακας,  31-03-2017

 

 

Ο  Πρόεδρος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ