Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Τριτη 28 Μαρτιου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 28η ΜΑΡΤΙΟΥ  2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

1.

Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για το έργο με τίτλο: «Κτίριο Διοικητικών και Πολιτιστικών Λειτουργιών Δ.Ε. Ανθούσας».

2.

Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού -2- , κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων (2015)-αρ. μελέτης 96/2016».

3.

Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση μαθητών ειδικών Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Παλλήνης για το σχολικό έτος 2017-2018».

4.

Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER)».

5.

Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για συμμετοχή υπαλλήλων στο σεμινάριο με θέμα «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες – Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων».

6.

Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή Α΄ δόσης Χρηματοδότησης Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης, για το έτος 2017.

7.

Λήψη απόφασης για έγκριση του από 14-03-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ (TONER, ΜΕΛΑΝΙΑ Κ.Λ.Π.)» .

8.

Λήψη απόφασης για διάθεση της πίστωσης και έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των κοινοχρήστων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 και Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017 των δημοτικών ιατρείων Γέρακα.

9

Λήψη απόφασης για διάθεση της πίστωσης και έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της μίσθωσης γραμματοθυρίδας στα ΕΛΤΑ για το έτος 2017.

10

Λήψη απόφασης για διάθεση και ψήφιση πίστωσης και ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή κοινοποίησης πράξης.

11

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου στην υπόθεση Βασίλειος Μηλίδης κατά Δήμου Παλλήνης.

12

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση Δημήτριος Πετρόγιαννης κατά Δήμου Παλλήνης.

13

Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης.

14

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών.

15

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών.

Γέρακας,  24-03-2017

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ