Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Τεταρτη 22 Μαρτιου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 22η ΜΑΡΤΙΟΥ  2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

1.

Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πανό- αφισών- λαβάρων για την διενέργεια της εθελοντικής αιμοδοσίας έτους 2017.

2.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών».

3.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρείαG4S ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο “ G4S CASH SOLUTIONS SA “,  για την «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ»

 

4.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπόλογου ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 2.807.676,40 €, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων Α΄ διμήνου 2017.

5.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης για την καταβολή Α΄ δόσης Χρηματοδότησης Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης, για το έτος 2017.

6.

Λήψη απόφασης για διάθεση της πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την συμμετοχή τριών (3) υπαλλήλων που ασχολούνται με μισθοδοσία, σε εκπαιδευτικό μονοήμερο σεμινάριο με θέμα «Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ Ν. 4387/2016 από 1/1/2017».

7.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών.

8.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών.

Γέρακας,  17-03-2017

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ