Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Τριτη 14 Μαρτιου 2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο Δήμου Παλλήνης στην ΔΕ Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 14η ΜΑΡΤΙΟΥ  2017, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

 

 

1.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ, ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

2.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ».

3.

 

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών παντοπωλείου».

4.

Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο 1 για την «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων- μοτοποδηλάτων έτους 2016-2017», αρ. μελ. 110/2016.

5.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ) για τις «ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

6.

Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης δαπανών ΠΟΕ έτους 2016.

7.

Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών, (μισθοδοσίες υπαλλήλων).

8.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών.

Γέρακας,  10-03-2017

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ