Ενημερωση για τις μειωσεις Δημοτικων τελων Δημου Παλληνης για το 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με αρ. απόφασης 352/2016, ενέκρινε το πλαίσιο περί της μείωσης ή απαλλαγής των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το 2017.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

vΜείωση σε Α.Μ.Ε.Α με ποσοστό αναπηρίας 67% έως 80% και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€..

Απαλλαγή σε Α.Μ.Ε.Α με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως    15.000€.

vΜείωση σε μονογονεϊκή οικογένεια και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€.

    Απαλλαγή σε μονογονεϊκή οικογένεια και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000€.

vΜείωση σε τρίτεκνες  οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 18.000€

   Απαλλαγή σε τρίτεκνες  οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 12.000€

vΜείωση σε πολύτεκνες οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 25.000€ .

    Απαλλαγή σε πολύτεκνες οικογένειες και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€

vΜείωση σε ανέργους με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000€.

    Απαλλαγή με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 7.000€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ü  Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση  (στο γραφείο 3, Έσοδα)

ü  Αντίγραφα Ε1, Ε9, εκκαθαριστικού

ü  Αντίγραφα λογαριασμών Δ.Ε.Η (2 όψεις) και Ύδρευσης

ü  Αντίγραφο Δ.Α.Τ ή Διαβατηρίου

ü  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (3μήνου)

ü  Απόφαση από Κ.Ε.Π.Α ( μόνο ανάπηροι)

ü  Βεβαίωση πολυτεκνίας Α.Σ.Π.Ε  (Βεβαίωση σπουδών για τα ενήλικα τέκνα)

ü  Διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας  ή επιμέλειας τέκνων.

ü  Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (Άνεργοι μόνο, Ο.Α.Ε.Δ 12μηνου)

ü  Βεβαίωση απορίας από Πρόνοια (Άποροι μόνο)

ü  Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

 

Πληροφορίες : 210 6604621

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ