Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, Την Τεταρτη 7 Δεκεμβιου 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα – Ιθάκης 12 Δ.Ε. Γέρακα– Δήμου Παλλήνης, την 7η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗκαι ώρα 14:30, για τα θέματα που ως κάτωθι αναφέρονται:

 

1.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2016 μελέτης με τίτλο: «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Παλλήνης έτους 2016», κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας και ορισμό μελών Επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων για το εν λόγω έργο.

2.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση της υπ΄αριθμ. 30/2016 μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή θέσεων στάθμευσης στην πλατεία Αγίου Τρύφωνα στη Δ.Ε. Παλλήνης», κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας και ορισμό μελών Επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων για το εν λόγω έργο.

3.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: «Έκτακτη προμήθεια σάκων απορριμμάτων»

4.

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων (2016)».

5.

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μικροεργαλείων» για τεχνικές εργασίες.

6.

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων και διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Παλλήνης».

7.

Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού Νο1 διαγωνισμού για την «Ασφάλιση των μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων – αυτοκινήτων – μηχανημάτων έργου & μοτοποδηλάτων)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού.

8.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους»

9.

Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  για τη συντήρηση του απινιδωτή iPAD NF1200, των Δημοτικών Ιατρείων Δ.Ε. Γέρακα.

10.

Λήψη απόφασης για επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλήςεκτέλεσης στην εταιρία  COBRA CENTER LTD για  την  προμήθεια  με  τίτλο «Προμήθεια μονάδων εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας».

11.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2017 οχημάτων της υπηρεσίας Διοικητικής.

12.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2017 οχημάτων της υπηρεσίας Κοινωνικής.

13.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2017 οχημάτων της υπηρεσίας Καθαριότητας.

14.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2017 οχημάτων της υπηρεσίας Ύδρευσης.

15.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2017 οχημάτων της υπηρεσίας Τεχνικής.

16.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2017 οχημάτων της υπηρεσίας Κήπων.

17.

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας 2017 οχημάτων της υπηρεσίας Πολεοδομίας.

18.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση Χρήστος Ασημακόπουλος και λοιποί κατά Δήμου Παλλήνης.

19.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) στην υπόθεση Βάια Ντώνα και λοιποί κατά Δήμου Παλλήνης.

20.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΛΥΜΠΕΡΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 92,00 €

21.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 896,00 €

22.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΜΑΝΩΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 314,00 €

23.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΔΙΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 114,00 €

24.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 15,00 €

25.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΣΙΩΖΟΥ ΜΑΡΙΑΣ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 210,62 €

26.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 76,00 €

27.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 248,00 €

28.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου ΤΑΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από ένταλμα προπληρωμής ποσού 38,00 €

29.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πιστώσεων για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

30.

Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς μελέτης πρασίνου για το πάρκο  που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεονταρίου και Παπαγγελάκη.

31.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών έτους 2016.

Γέρακας,  02-12-2016

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ