Προκηρυξη διακηρυξης διαγωνισμου για την «Προμηθεια λαμπτηρων και διαφορων ηλεκτρολογικων υλικων Δ.Ε. Παλληνης»

  «Προμήθεια λαμπτήρων και διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Παλλήνης»

 

H διακήρυξη και η μελέτη πλήρης είναι αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ(16PROC005350937 2016-11-07)

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ