Προσκληση σε συνεδριαση Οικονομικης Επιτροπης, την Πεμπτη 10 Νοεμβριου 2016

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα – Ιθάκης 12 Δ.Ε. Γέρακα– Δήμου Παλλήνης, την 10η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα της εβδομάδας  ΠΕΜΠΤΗκαι ώρα 14:30, για τα θέματα που ως κάτωθι αναφέρονται:

 

 

1.

Λήψη απόφασης για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.

2.

Λήψη απόφασης για Ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων».

3.

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού με τίτλο: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρων – αυτοκινήτων- μηχανημάτων έργου- μοτοποδηλάτων)».

4.

Λήψη απόφασης για αποδοχή παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος μάρκας SUZUKIVITARA (4 X 4), με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ- 6108, ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής- Π.Ε.Α.Α. από το Δήμο Παλλήνης.

5.

Λήψη απόφασης για αποδοχή παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού οχήματος μηχανήματος (ανοιχτό φορτηγό- αλατιέρα) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ- 7347, ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής- Π.Ε.Α.Α. από το Δήμο Παλλήνης.

6.

Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των κοινόχρηστων Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έτους 2016, των δημοτικών ιατρείων Γέρακα.

7.

Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής  ποσού 15 € στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου  ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ για την πληρωμή της τράπεζας AlfaBank.

8.

Λήψη απόφασης για ανάθεση στον δικαστικό επιμελητή ΔΗΜΗΤΡΙΟ Γ. ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ επιδόσεων ατομικών ειδοποιήσεων σχετικών με την Δ.Ε. Ανθούσας.

9.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, στην υπόθεση Λιάμης Δημήτριος κ.λ.π. κατά του  Δήμου Παλλήνης.

10.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση εφέσεως κατά της με αριθμό 2134/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20 ο Μονομελές) στην υπόθεση Δήμος Παλλήνης κατά Χρήστου Πρινιωτάκη.

11.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση εφέσεως κατά της με αριθμό 2132/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20 ο Μονομελές) στην υπόθεση Δήμος Παλλήνης κατά Γεώργιου Πρινιωτάκη.

12.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της από 19-07-2005 αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρείας «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε.» και ‘ηδη «RED’S Α.Ε.» , ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 9Ο).

13.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για εξώδικο συμβιβασμό σε υπόθεση καταβολής αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών σε Ι.Χ. οχήματα εξαιτίας φθορών στο οδόστρωμα.

14.

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 16-12-2016, όπου συζητείται η υπόθεση Αλτανόπουλος Αντώνιος και λοιποί κατά Δήμου Παλλήνης.

15.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή της υπόλογου ΓΑΖΕΤΑ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ, από ένταλμα προπληρωμής ποσού 64,84 € για την πληρωμή των κοινοχρήστων των δημοτικών ιατρείων Δ.Ε. Γέρακα μηνών Ιουλίου – Αυγούστου, έτους 2016.

16.

Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό σχετικά με αποζημίωση του κ. Ντάβρη Αριστείδη για υλικές ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό του λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος.

17.

Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό σχετικά με αποζημίωση της κ. Ευαγγελίας Παπανδρέου  για υλικές ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητό του λόγω κακοτεχνίας οδοστρώματος.

18.

Λήψη απόφασης για αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, (ορισμός πληρεξουσιότητας με την 351/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

19.

Λήψη απόφασης για αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. ΤΣΙΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ, (ορισμός πληρεξουσιότητας με την 500/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

20.

Λήψη απόφασης για ψήφιση δαπανών έτους 2016.

Γέρακας,  04-11-2016

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

 

Αθανάσιος  Ζούτσος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ