Προσκληση σε συνεδριαση Δημοτικου Συμβουλιου την Πεμπτη 10 Νοεμβριου 2016

Καλείστε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) στις 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, του έτους 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00, για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.   Λήψη απόφασης περί  έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  2016  Δήμου Παλλήνης.

2.   Λήψη απόφασης περί  έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης έτους  2016.

3.   Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο:  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», αρ/μελ. 18/2013.. 

4.   Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο:  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» , αρ. μελ. 31/2012.

5.   Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π. Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

6.    Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010).

7.      Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010).

8.      Λήψη Απόφαση για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού –Πολιτισμού –Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης».

9.   Λήψη απόφασης για καθορισμό μηνιαίας αποζημίωσης στους Προέδρους και Αντιπροέδρους των διοικητικών συμβουλίων των ΝΠΔΔ και του ΝΠΙΔ Δήμου Παλλήνης.

10.   Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 35692/17-11-2015 σύμβασης με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

 

 

 

 

11.   Λήψη απόφασης για έγκριση  διαγραφής  εγγραφής-οφειλής  που υπάρχει στο όνομα TRUSTAEΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,για παράβαση ΚΟΚ του 1996.

12.   Λήψη απόφασης για έγκριση επιστροφής  αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, στο όνομα Δυονυσοπούλου Ελένη.

13.   Λήψη απόφασης για  έγκριση κοπής ξερών δέντρων.

14.   Λήψη απόφασης για έγκριση κλαδέματος ενός ευκαλύπτου. 

15.    Λήψη απόφασης για ορθή επανάληψη της υπ΄άριθμ. 389/2015 απόφασης δημοτικού συμβουλίου.   

 

 

 

                                                         Γέρακας,  04 -11 -2016

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                

                                                      ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ      

 

                                                         

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ