ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ιδιότητα          Ονοματεπώνυμο                      Τηλέφωνο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2106604663-4
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    210 6604673
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ - ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
     
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
 

 

 

 
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
     
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
     
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
     
ΜΕΛΟΣ    
     
ΜΕΛΟΣ    
ΜΕΛΟΣ    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ